Rozdział Momentów Zginających w Metodzie Ram Zastępczych