Konstrukcja dachu kościoła p.w. Św. Katarzyny, Gdańsk