Budynki wielorodzinne „DOLINA CISÓW”, Gdynia, ul. Żurawia